Från utbrändhet till livslust: Lagen om attraktion: Intention och intuition - två kraftfulla vapen

måndag 8 mars 2010

Lagen om attraktion: Intention och intuition - två kraftfulla vapen

Intuition är ett fenomen som fascinerar mig enormt mycket. Alla vet vi hur det känns när intuitionen talar till oss. Den där starka känslan som uppenbarar sig inom en. Helt plötsligt vet man vilket beslut man ska ta, eller vilken väg man ska välja. Om man någon gång har upplevt den vet man att det handlar om en känsla men lika mycket en kunskap - att veta något som känns i hela kroppen. Men varifrån kommer den här kunskapen/känslan? Kan jag fortsätta leva emot vad "magkänslan" säger mig? Och varför är det så viktigt att förstå vad intention är?

Intuition kan bara komma från ditt inre
Jag upplever det som att intuition kommer från en inre källa. En kraft som kan vända en velig känsla till en glasklar vetskap. Varesig det är medvetet eller omedvetet bär vi alla omkring på den där källan som intuitionen kommer från. Den existerar inom oss, källan. Intuition är bara ett uttryck för den. Men faktum är att vår inre källa är ett kraftfullt verktyg som kan vägleda oss i både goda tider och hemska skit-stunder. Den där källan finns alltid tillhands, när vi vill lyssna på den vill säga. För det är ju inte alltid lätt att nå fram ur det brus som livet, miljön omkring oss och även vi själva ger ifrån oss.

Intention och intuition går hand i hand
Intention i traditionell mening skulle kunna ses som något som jag
ska/vill åstadkomma. Att jag har intentionen att nå till ett visst mål eller en viss sak. Att vinna, att nå fram, att lyckas med en viss bedrift. Den traditionella meningen av intentionen är något som skapas av vårt ego. Tankar och känslor som driver mig uppför karriärstegen eller igenom ett maratonlopp. Att nå ett mål. Intention är kort sagt något jag själv skapar, en vilja. Att bestämt vilja nå ett specifikt mål.

Äkta intention kommer inifrån, precis som intuition
Men hur kan egentligen intention ha något med intuition att göra? Jo, det mest kraftfulla sättet att nå sina mål är att se intentionen som något vi har inom oss - något som kommer från vårt inre snarare än utifrån. Något som vi tar del av istället för skapar i vår tankevärld. Intention kopplad till vad mitt inre säger mig, vad jag innerst inne vill, är ett kraftfullt verktyg att nå mina livsdrömmar. Vad vi vill i tankevärlden är inte alltid detsamma som vad vi innerst inne vill. Det vet alla som någon drabbats av en kris eller utbrändhet.

Vår intention skapar vår verklighet
Vi vet inte alltid exakt vad våra slutgiltiga mål är, men vi vet ofta vilket håll vi innerst inne helst vill gå. Allt kommer från en och samma källa - den inre. Det är hur vi väljer att lägga vår intention som påverkar hur vi kommer att leva våra liv.

"Our intention creates our reality" - Wayne Dyer

The power of intention (Wayne Dyer):

2 kommentarer:

Anonym sa...

Fantastisk blogg! Tack!

Jenny sa...

Tack snälla du :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online