Från utbrändhet till livslust: januari 2012

lördag 28 januari 2012

Konsten att göra ingenting - att skapa harmoni och lugn

Detox 2012, dag 28 (31)

Idag har jag ägnat mig åt "Dolce far niente", konsten att göra ingenting. För det kräver sin konst att tillåta sig själv att bara existera. Bara vara. Fånga allt som finns i det här ögonblicket av liv, utan att göra något avtryck. Utan att påverka.

Att betrakta är att lyssna.

Att låta saker och ting vara som de är för att finna ro
Alla har vi förmodligen en sten i skon, något eller någon som irriterar oss eller som stör oss i livet. Något vi önskar var annorlunda. Mycket kan vi påverka men inte allt. Tråkiga saker händer i livet, det är inget vi kan vaccinera oss mot. Vi kan däremot välja hur vi bemöter det tråkiga. Och ibland är det rätta att låta saker och ting vara, precis som de är.

Enda sättet att skapa harmoni är att ha tillit
Vissa problem är inte ens våra och ändå låter vi dem påverka oss på ett djupt plan. Kanske för att vi har stark empati men lika ofta för att vi inte har förstått att vi inte kan eller ska påverka. Vissa av oss oroar oss för saker som aldrig hänt och förmodligen aldrig kommer att hända.

Det är upp till mig att lära mig förstå vad jag kan påverka och inte. Det är en av de saker jag måste lära mig för att få mer harmoni i livet.


torsdag 26 januari 2012

Oroar du dig ofta över om du är tillräcklig och vad andra tycker?

I 95% av tiden har vi så fullt upp med att fokusera/tänka/oroa oss över oss själva att vi bara har 5% kvar att fokusera på andra - något man kan trösta sig med när man sitter där och oroar sig över om vad andra tycker och om man är tillräckligt bra.

Betrakta dina egna tankar under en dag; hur mycket tid lägger du på att fokusera på andra i jämförelse med dina egna tankar om dig själv?

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life" - Steve Jobs

Det krävs mod att vara den man är
Varför försöka vara den man tror att andra vill att man ska vara? Det krävs mod att upptäcka och vara sig själv, men det är den största befrielsen.

"It takes courage to grow up and become who you really are" - E.e Cummins

Meditation skapar ett nytt grundläge i hjärnan

I senaste numret av "Modern Psykologi" (en tidning jag fö kan rekommendera) berättar man om forskning som gjorts vid Yale University i USA. En grupp forskare har kommit fram till att meditation skapar ett nytt "grundläge" i hjärnan. Något som är mycket positivt.

Den som mediterar balanserar sig själv bevisar forskning
De som mediterar regelbundet har en minskad aktivitet i den del av hjärnan som normalt sett är i obalans vid bland annat ångest, adhd och alzeimers. Det visade sig vara så hos alla som mediterat mycket, oavsett vilken meditationsmetod man använder sig av.

Meditation balanserar hjärnan och skapar ett nytt grundläge
Det visade sig även att de som mediterar regelbundet hade förmågan att reglera samma områden i hjärnan även då han eller hon bara vilade. Det tyder på att den som mediterar skapar ett nytt "grundläge" i hjärnan. Ett grundläge som är fokuserat på medveten närvaro i nuet och mindre upptaget av fixerade jag-tankar. Många psykiska sjukdomar kännetecknas av en överdriven upptagenhet kring det egna tankarna, något som meditation verkar motverka.

Den som mediterar grubblar mindre och löper mindre risk för psykisk sjukdom?
I samma artikel skriver man även att "hos dem som mediterat mycket - men inte hos nybörjarna - kunde forskarna även se att de delar av hjärnan som reglerar självkontroll och kognitiv kontroll var extra aktiva. Det kan tyda på att den som mediterar mycket är bra på att hålla tillbaka grubblerier kring det egna jaget, en sorts tankemönster som i sin extrema form kopplas till schizofreni".

Hur mediterar man?Relaterade artiklar:

Går man ner i vikt av att detoxa? - Detox-rapport dag 26

Detox 2012, dag 26 (31)

Idag är jag inne på dag 26 och det känns bra. För just nu njuter jag av känslan. Ingen abstinens och inget särskilt sug. Ja, förutom häromdan när jag gick förbi ett bageri där dom precis bakat en omgång levain-bröd. Då gjorde det fysiskt ont som om jag blev golvad av doften av nybakt. Men det gick över. This too shall pass.

Går man ner i vikt när man detoxar?
Jag brukar få frågan om jag går ner i vikt när jag detoxar. För mig handlar detox inte i första hand om att gå ner i vikt men det brukar vara en naturlig följd av en utrensning. Vissa toxiner lagras i fetman så det har en viss detoxifierande effekt att gå ner i vikt om man har några extrakilon. Men som sagt, en detox är i första hand en utrensning, balansering och läkning. En sorts vila för kroppen och själen.
Denna gången har jag inte vägt mig innan för min våg gick sönder. Men imorse kom jag i jeansen jag inte kunnat ha på mig på några månader.

En detox handlar i första hand om att rensa ut, balansera och läka kropp och själ. Då brukar en naturlig följd vara att den som har något extrakilo går ner i vikt.

Relaterade artiklar:

måndag 23 januari 2012

Att bli fri från vardagsberoenden och väcka kreativitetens kraft

Idag vill jag påminna mig själv om att frihet bygger på ett oberoende tillstånd. För varje sak jag är beroende av i livet gör jag mig själv en smula ofri. Vardagsberoendet till prylar, pengar, mat, alkohol, TV, Facebook eller vad det kan vara är var för sig en begränsning. En begränsning av mig själv, den jag är/kan bli och min upplevelse av livet.

Problems cannot be solved by the same level of thinking that created them.” Albert Einstein

I frihet växer kreativitet - en kraft att skapa sitt liv med
Det är inte för inte som en "brainstorming" måste hållas med ett öppet sinne för alla som deltar. I samma stund någon sätter upp begränsningar och regler för hur man får röra sig idéemässigt faller hela konceptet. På samma sätt ser det ut i livet. Vi har alla begränsningar som är faktiska men även tankemässiga. Ett exempel på en faktisk begränsning kan vara att få av oss kan gå på vatten eller flyga utan en farkost. Det är inget att göra något åt. Det är de tankemässiga, dvs våra egna inre känslo- och tankemässiga begränsningar som kan göra oss fria. Fria att skapa.

Det är när vi fokuserar på att betrakta våra mentala blockeringar som den verkliga utvecklingen kan ske. En utveckling som kan påverka mitt liv från nu och framåt.

Att öppna sinnet för nya vägar kräver mod
Jag har makten att påverka mitt liv i den riktning som jag önskar. Visst, jag kan vänta att någon annan gör det åt mig, men det är förmodligen mer troligt att det är jag själv som kommer att påverka livet i någon särskild riktning.

No great thing is created suddenly.” Epictetus, 55 f. kr

Det enda som kan begränsa oss är vår egen rädsla
Kreativitet är den kraft och det tillstånd som vi alla kan komma i kontakt med genom att öppna oss, inom oss, för möjligheten till något nytt. Det enda som kan hålla tillbaka kreativitets skapelse är den begränsning som rädsla innebär.

Kreativitet kräver mod. Mod att våga bemöta begränsningen och möjligheten i ett och samma ögonblick.

lördag 21 januari 2012

Känslodetox - en detox är aldrig bara fysisk

Detox 2012, dag 21 (31).

Just nu går detoxen väldigt bra. Jag har inte känt av någon abstinens av socker, vetemjöl eller något annat på ett tag nu. Mitt blodsocker är stabiliserat och jag känner mig mer balanserad.

Känslodetox - en detox är aldrig bara fysisk
Idag har jag funderat endel över känslor och då framförallt fenomenet negativitet. Att bemöta negativa känslor och framförallt hur man bemöter den oro som vi alla emellanåt träffar på i livet. Jag tror att oro, i alla dess former, för många är anledningen till att vi blir utmattade. Jag tror också att oro även kan påverka vilka val vi gör och vilka beslut vi tar.

Worry is a thin stream of fear trickling through the mind. If encouraged, it cuts a channel into which all other thoughts are drained.” Arthur Sommers Roche

Negativitet - att bemöta negativa känslor

Idag vill jag påminna mig själv om att känslor, varesig de är negativa eller positiva, inte är något man kan fly ifrån. Lika lite som jag kan hoppa mig loss från jordens dragningskraft kan jag utplåna mina negativa känslor. De finns bara där och är en naturlig del av mig. Det är hur jag bemöter dem som är det viktiga.

Att bemöta negativa känslor är att bemöta sig själv
Enligt Buddhismen existerar både positiva och negativa känslor. Och när man tänker efter är det rätt logiskt. Om vi kunde utplåna sorg, hur skulle vi då kunna uppleva glädje? Vi har utrustats med en "känslopalett" som fungerar som en referens. För att kunna uppleva en känsla måste dess motsats finnas.

Det kommer att uppstå negativa saker i livet. Det kan jag inte ändra på, men jag kan utveckla mitt sätt att bemöta dem.

Att skilja på orsaken till min känsla och upplevelsen inuti mig
Det finns en miljard olika anledningar att bli irriterad, frustrerad, orolig, arg, ledsen och besviken. Ja, vi har alla massor med "rätt" att bli både förbannade och besvikna. Men eftersom jag inte kommer att kunna utplåna alla dessa anledningar är det större chans att jag mår bättre om jag istället väljer att ändra mitt sätt att bemöta dem.


Relaterade artiklar:

Orolig - att bemöta oro och skapa lugn

Orolig inuti - att konsumeras av oro och negativa känslor är en vanlig orsak till låg energi. Oro upplevs för många som ett lidande och det leder ofta till obalans. Men hur kan man bli lugnare och mindre orolig? Hur bemöter jag oron när den inträffar?

Inre oro är ofta förknippad med kontroll
Oro har oftast sitt ursprung i något som vi ibland men inte alltid kan kontrollera. Det kan handla om en rädsla för att något ska hända, eller inte hända. Inte sällan handlar det om en rädsla för att förlora något eller rädsla över att vara otillräcklig.

Ständig oro - varifrån kommer all oro och hur blir jag av med den?
Om mitt mål är att bli mer lugn och balanserad och minska min oro gör jag klokt i att börja med att ta en titt på mitt inre. Oro är nämligen resultatet av hur jag väljer att tolka en situation. Det finns inget rätt eller fel sätt att bedöma en situation, allt beror på vilket resultat jag vill ha - hur jag vill att min upplevelse ska vara.

"My life has been full of terrible misfortunes most of which never happened." Michel de Montaigne (1533-1592)

Första steget för att "bli av med oro" - att inte fly
I väst lär vi oss att negativa känslor är något som är dåligt. Det gör att vi försöker fly ifrån det negativa vi känner vilket i sin tur gör att dessa känslor tar mer kontroll över oss. Jumer vi försöker fly desto större kontroll upplever vi att de får över våra liv.

Lär dig bemöta oron genom att sluta försöka utplåna den
Ett första steg för att bli av med oro (eller vilken negativ känsla som helst) är att förstå att inga känslor går att fly ifrån. Man kan inte "bli av med" en känsla som man inte vill ha men man kan lära sig att bemöta den. Så länge jag försöker fly ifrån något som faktiskt existerar kommer jag aldrig att få ro.

"Om vi är villiga att sluta hoppas på att otrygghet och smärta kan utplånas, får vi mod att slappna av utan att ha fast mark att stå på. Det är första steget på vägen". Pema Chödrön, when things fall apart.

Medveten närvaro är en kraftfull teknik att ta hjälp av vid oro
Det är i den stund jag känner oro som jag kan välja hur jag bemöter de känslor och tankar som blossar upp. Mindfulness, eller medveten närvaro, är en enkel men lika kraftfull teknik som ger oss möjlighet att stanna upp i stunden och känslan. Precis som namnet säger handlar det om att bli medveten.

Stäng av autopiloten och slå på medvetenheten. Utan medvetenhet riskerar vi att agera på sårade känslor vilket oftast leder till lidande.

Bemöt känslan genom att betrakta dig själv utan att fördöma
Istället för att försöka fly vänder man sitt fokus och bemöter känslan. Betrakta den, hur den känns inuti, vad jag tänker, hur kroppen känns, hur andningen känns etc. Bara betrakta, precis som en konstnär betraktar en lanskapsvy. Helt och fullt objektivt, utan att fördöma och utan att fly. Jag behöver inte göra något, bara betrakta. Inget är rätt och inget är fel.

Att få ro genom att förstå vad jag kan påverka och inte
Anonyma alkoholister brukar använda sig av den sk sinnesrobönen. Jag tycker att den är så briljant att vi alla borde använda oss av den. När oro eller vilken negativ känsla som helst slår till gör dessa ord saker och ting lite klarare.

"Hjälp mig att förändra det jag kan förändra.
Acceptera det jag inte kan förändra
och förmåga att se skillnaden"

Relaterade artiklar:

onsdag 18 januari 2012

Att bygga hälsa istället för att undvika sjukdom

Detox 2012, dag 18 (31)

Idag vill jag påminna mig själv om att fokusera på det jag vill ha istället för det jag inte vill ha. Det låter oerhört enkelt och ja, det är det också. Men enkelt är inte detsamma som lätt. Det gäller att påminna sig själv om att vi alla har förmågan inom oss att påverka våra liv i en mer positiv riktning. Men vart ska jag börja någonstans? Vem kan bäst hjälpa mig framåt?

Hälsa är inte detsamma som att bränna fett
Hälsa förknippas nästan alltid med träning. Och visst, träning kan vara en viktig komponent i att må bra. Läser man hälsomagasin är det lätt att tro att man automatiskt är hälsosam bara man tränar hårt...eller har köpt in den senaste träningsprylen rent av. Men hur trender än kommer och går är hälsa något som innefattar hela mig, inte bara min kropp. Hälsa är hela mitt jag - hela mitt inre och hela min kropp, min själ. Det spelar ingen roll att hårdvaran i datorn är hel om inte mjukvaran lirar som den ska.

Om jag vill bygga hälsa gör jag klokt i att bjuda upp mitt inre till dans.

Hälsa börjar i vår kontakt med vårt inre
Mark Twains sägs ha sagt "Be careful about reading health books. You may die of a misprint". Det ligger något i det. För hur mycket vi än söker information utanför oss själva lär vi aldrig hitta ett svar som rakt av fungerar för just mig. Att helt och fullt lita på vad som sägs fungera bäst (för den som skrev boken) är att vända sig bort från den enda källa som spelar någon roll: mig själv. Jag kan läsa mig till mycket, och visst lär jag mig massor, men vad jag verkligen behöver är det ingen annan än jag som vet och förstår.

Min resa mot ett bättre allmäntillstånd börjar med mig själv. Men om jag vågar ta steget och börja undersöka mitt inre finns det ingen bortre gräns för den förändring jag kan genomföra.


måndag 16 januari 2012

Levande föda (raw food) gör oss mer levande?

Detox 2012, dag 16 (31).

Jag har nu passerat halva detoxen. Känner jag någon skillnad? Jo, faktiskt. Min mage mår mycket bättre, jag sover bättre på nätterna, har redan fått bättre hy och känner mig piggare. Kanske känner jag mig även lite lugnare inombords. Det får mig att fundera över hur det vi äter påverkar oss inuti?

Levande föda gör oss mer levande?
Föda som är skapad av sol, jord och vatten ger oss levande vitaminer, mineraler och fibrer. Det är skillnad på döda fibrer, dvs artificiella fibrer, och fibrer som kommer naturligt från frukt och grönsaker. Näringsämnen som är skapade av naturen skiljer sig innehållsmässigt från de som är skapade i ett lab.

Acne kan vara ett symptom på slaggprodukter
Bra mat rensar kroppen och gör att blodet blir renare. Ett renare blod gör att hyn blir klarare. Om kroppen inte kan rensa ut toxiner och slaggprodukter kommer de att cirkulera omkring bla i blodet, vilket i sin tur kan ge problem. Acne kan vara ett symptom på slaggprodukter.

Detox - att rensa ut gammalt skräp och tillföra levande näring
Levande föda som frukter, bär och grönsaker skapar ett flöde i kroppen. Det blir lättare för kroppen att göra sig av med slaggprodukter och toxiner likväl som det blir lättare att absorbera näringen i maten.

Att förbättre kroppens processer
När vi äter föda som innehåller den näring vi behöver är en naturlig följd att kroppens processer förbättras. Vårt allmäntillstånd påverkas i en positiv riktning.

Efter bara några få veckor kan man uppleva stor skillnad i hur man mår fysiskt men även inuti. Ofta kan små justeringar göra stora förbättringar!


torsdag 12 januari 2012

Bättre hälsa och livslust - när är det dags för förändring?

Detox 2012, dag 12 (31).

Låg energi, trötthet, övervikt, avsaknad av glädje och livslust. Ja, det finns väldigt många tolkningar relaterade till begreppet "att må dåligt". Förmodligen för att det är så enkelt att det inte finns ett rätt eller ett fel. Nej, det finns inte en universell sanning om hur saker och ting ligger till. Din upplevelse av din hälsa är din egna tolkning.

"In order to change we must be sick and tired of being sick and tired". ~Author Unknown

Förändring börjar med en tanke
De flesta som googlar på "bättre hälsa" längtar efter en förändring. Om du som läser det här känner igen dig och kanske inte ligger på topp; du är inte ensam och du är inte i ett statiskt tillstånd. Allt förändras. This too shall pass. Framtiden kommer trots allt med en dag i taget och det är faktiskt så att förändring börjar har sin början i en enda tanke.


Tillåt dig själv att måla upp ett tillstånd som du vill vara i, ett mål du vill nå eller en upplevelse du vill ha...det kanske inte känns så men du har tagit första steget.

Frustration och tvivel kan lindras med medvetenhet
Visst, alla kan vi bli frustrerade över att förändring inom ett visst område sker för långsamt. Och ja, ibland känns det som om den förändring vi försöker oss på verkligen går på tok för långsamt trots att vi gjort allt vi kan. Men det gäller att påminna sig själv om att den frustration vi utsätter oss själva för gör så att vi gör av med energi och blir blinda för det objektiva perspektivet. Varje människa måste nämligen medvetet fokusera för att klara av att se helheten...de små stegen som summerar upp i en stor förändring. Ha tillit till att förändring sker.

Det kräver mod att våga släppa alla begränsningar. För att kunna bryta en blockering och navigera mig fram måste jag veta vart jag är och vart jag vill ta mig.

Små justeringar i vardagen kan leda till stora förändringar i livet
Ibland kan små justeringar i vardagen göra enorma resultat. Mår du riktigt dåligt kanske det handlar om att börja med att göra en enda sak annorlunda för att påverka livet i en mer positiv riktning.

Relaterade artiklar:

onsdag 11 januari 2012

Sockerberoende - Att "sockerdetoxa" för att vänja sig av med socker och vetemjöl

Sockerberoende är en plåga för många. Men hur gör man för att bli av med sockerberoendet? Att "sockerdetoxa" kan vara ett alternativ.

Socker gör oss pigga för stunden och trötta i längden
Socker gör oss pigga i det korta perspektivet, precis då vi fått det i oss...men vi blir trötta i längden. Socker är en stress på våra kroppar och skapar en obalans på en kemisk och metabolisk nivå. Det ökar risken för hjärtsjukdomar (läs mer här). Socker sägs också vara rena bränslet för candida (läs mer här) som är en jästsvamp som naturligt lever i våra kroppar. Men vid "sockerobalans" i kroppen kan vi få stora problem och besvär.

Oro, ångest och sockerberoende - socker påverkar även humöret
"När man äter socker börjar kroppen producera signalsubstansen dopamin som gör att vi blir tillfreds och vill då gärna ha mer av socker. Dopamin produceras också när vi tar andra droger såsom alkohol, tobak, tabletter och man kan känna begär efter mer. Dessutom påverkar socker blodsockret enormt och då börjar bukspottskörteln producera hormonet insulin som drar ner blodsockret. Att ha mycket insulin i kroppen är negativt för både balansen, viktminskningen och humöret. Dessutom sliter man på sikt sönder sin bukspottkörtel och riskerar då att få diabetes 2. Det bästa är att sluta tvärt med allt som innehåller socker och på det viset bli av med sötsuget!" Ulrica Davidsson, GI-expert

Räkna med att det tar ca 10 dagar att balansera ett sockerberoende kroppsligt
När man slutar äta socker är det inte ovanligt att man känner sig darrig, trött och ur balans. Hur stark abstinens man får beror på hur mycket socker man ätit och under vilken tid. Det positiva är dock att det brukar gå förhållandevis fort att bli av med sockersugseländet. Enligt min erfarenhet tar det ungefär 10-12 dagar innan kroppen har ställt om systemet. Sockerätande har dock precis som rökning en koppling till beteendet i vardagen. Det kan komma dagar då man får bemöta en abstinens som är mer psykologisk än fysisk.

När man balanserat upp kroppen från sockerabstinens märks det framförallt genom att man känner sig mindre hungrig och har ett mer stabilt blodsocker. Det kan även märkas på ett mer balanserat sinne.

Detox dag 11 - När sockersuget börjar lägga sig och blodsockret blir mer stabilt

Detox 2012, dag 11 (31).

Min 11:e detoxdag har förflutit bra. Känner mig pigg och mer klar i tanken men dock lite tung i benen, framförallt när jag går i trappor. Svårt att säga om det beror på att jag äter lite kolhydrater eller om kroppen ställer om sig från allt vetemjöl och socker som flödade in i min kropp i december. Dagens mat har bestått av mestadels frukt och grönt i syfte att låta kroppen "komma ikapp" och rensa ut all trögsmält decembermat.

Dagens intag:
Frukost: Green juice
Mellanmål: 1 st banan
Lunch: Stor grönsallad med romansallad, färsk spenat, tomat, avocado, nötter, kokosflingor, lite olja, örter.
Mellanmål: 2 st kiwis
Middag: Quinoa, soltorkade tomater, halloumi, sallad på färsk spenat, rödlök, tomater.
Mellanmål: Kanske lite green juice eller en shake vid 20-tiden.

Just idag har jag ätit väldigt lite protein. Det var inte medvetet men såhär i efterhand känns det skönt att ha låtit kroppen vila genom att äta frukt och grönt. Det skadar inte men mitt mål är dock inte att sluta med proteiner då de är kroppens "byggstenar".

tisdag 10 januari 2012

Lyssna inåt - att må bättre och ta bättre beslut genom kontakt med sin intuition

Detox 2012, dag 10 (31).

En tredjedel av detoxen är nu avklarad. Ikväll körde jag ett träningspass för första gången. Jag känner att energinivån höjts drastiskt. Jag känner mig också lugnare och mer i kontakt med mig själv för varje dag som går.

Att lyssna och känna in kroppen för att komma i kontakt med sin intuition
Varje dag har jag tagit en promenad i den takt som kroppen velat. Att lyssna och känna in kroppen är ett sätt att komma i kontakt med och utveckla sin intuition. Intuition i sig är inte fysisk, den är en själslig kraft som vi alla utrustats med. Det som gör att vi förlorar kontakten är att vår hektiska värld kräver mer tänkande och mindre kännande. Vi är mer "uppe i huvudet" och mindre i hjärtat.

Intuition är ett kraftfullt verktyg som gör att vi mår bättre och tar bättre beslut
Idag vill jag påminna mig själv om att vi, när vi är i kontakt med vår intuition, mår bättre. Vi tar bättre beslut i vardagen (och därav livet) likväl som vi blir mer empatiska och lugnare.

You have to leave the city of your comfort and go into the wilderness of your intuition. What you'll discover will be wonderful. What you'll discover is yourself.” Alan Alda

Det börjar med att lyssna. Lyssna och känna in...utan att låta tankarna ta över.

Intuition comes very close to clairvoyance; it appears to be the extrasensory perception of reality” Alexis Carrel

Relaterade artiklar:

måndag 9 januari 2012

Utforska medvetenheten är att utvecklas på riktigt

Detox 2012, dag 9 (av 31).

För många startade jobbåret på riktigt idag. Hektiska scheman, prestation, måsten och lite tid för reflektion och vila. Det är lätt att hamna i hamsterhjulet - att med sikte på nästa mål springa ifrån nuet (det enda vi egentligen har). Gårdagen är, liksom morgondagen en tankekonstruktion. Men hur fångar jag det där nuet egentligen? Hur hejdar jag mig själv när negativa känslor som oro och rädsla slår till?

"My life has been full of terrible misfortunes most of which never happened." Michel de Montaigne (1533-1592)

Medvetenhet är nyckeln till vad och hur jag upplever
Utan medvetenhet kan jag inte uppleva det som är här och nu. Medvetenhet om vad mina sinnen säger mig. Men det stannar inte där. Mina sinnen (doft, hörsel, känsel osv) är mina upplevelseorgan. Tillsammans med våra tankar och känslor summerar sinnena upp i hur vi upplever vårt liv. Alla är vi utrustade med medvetenhet (frågan är om vi använder den fullt ut eller om vi agerar på våra känslor?). Medvetenhet om hur vi upplever våra sinnen, hur och vad vi tänker och känner.

Det är när jag börjar utforska medvetenhet som jag utvecklas på riktigt.

The most fundamental aggression to ourselves, the most fundamental harm we can do to ourselves, is to remain ignorant by not having the courage and the respect to look at ourselves honestly and gently.” Pema Chödrön

Rekommenderar att lyssna/läsa denna kloka kvinna:

söndag 8 januari 2012

Efterrätt för en detoxare - Sockerabstinens och detox

Detox 2012, dag 8 (av 31).

Sockerabstinens drabbar de flesta när man detoxar. När man slutar äta raffinerat socker är det vanligt att man känner ett sug att äta något, även om man precis ätit.

En detox är både fysisk och känslomässig
Det är inte ovanligt att livet känns lite väl trist för att man inte äter sötsaker. Det är något man behöver vara beredd på att ta sig igenom både kroppsligt och känslomässigt. Man gör klokt i att se sin abstinens som både fysisk och känslomässig (läs gärna "känslo-detox").

Detox och efterrätter
Om det blir kris eller om man bara känner för att lyxa till det finns det efterrätter som innehåller näring och inte tar en ur spår i sin detox. Igår gjorde jag chokladmousse och den var enormt god och kändes lyxig, det var ju trots allt lördag.

Chokladmousse för en detoxare (2 port):
 • 2 bananer
 • 2-4 msk kakao
 • 1 mogen avocado eller motsvarande mängd kött från färsk kokosnöt.
 • ev 1 msk honung
 • Hallon
 • Lite kokosflarn för garnering
Gör såhär: Skala bananerna och lägg dem i frysen i ca 2 timmar. Bryt av bananerna och lägg dem i en mixer tillsamman smed avocadon. Tillsätt lite (ca 1/2 dl) rismjölk eller vatten så att du kan mixa alltsammans. Tillsätt kakao och kör tills alltsammans är jämnt.
Lägg över i två skålar och toppa med hallon och kokosflarn.

Relaterade artiklar:

lördag 7 januari 2012

Grönt är skönt! - Grön juice rensar kroppen och bygger upp energi

Detox 2012, dag 7 (av 31).

Mörkgröna grönsaker och bladgrönsaker innehåller mängder med näring och klorofyll. Klorofyll tillsätter syre i blodet vilket ger oss mer energi. Mörkgröna bladgrönsaker gör kroppen mer basisk och hjälper därför självläkningsprocessen.

"Green juice" hjälper kroppen att läka och ger oss mer energi
Ni som följer min blogg vet att jag just nu detoxar. Det har gjort varje januari i många år. Denna gången har det gått snabbare att få igång energin och balansera mag- och tarmsystemet. Jag funderade lite över hur det kan komma sig och kom fram till att de två justeringar jag gjort jämfört med tidigare år är att jag: 1) under de första dagarna bytt ut 1-2 mål mat med färskpressad juice samt 2) druckit och ätit mer mörkgröna bladgrönsaker.

Inspiration för Raw food och recept
Jag vill tipsa om denna videoblog på Youtube som jag följer och som jag hämtar massor med inspiration och kunskap från: http://www.youtube.com/user/liferegeneratorRelaterade artiklar:fredag 6 januari 2012

Måste man äta tråkig mat för att man detoxar?

Detox 2012, dag 6 (av 31).

Min 6:e dag känns hittills bra. Ingen huvudvärk och ingen darrighetskänsla än så länge (kl 20:00). Känner mig starkare än på länge. Tog en 2 timmar lång promenad mitt på dagen och det gick toppenbra. Magen fungerar redan bättre än den gjort på månader. Balanseringen har gått snabbare än den normalt sett brukar. Det är de mörkgröna grönsakernas förtjänst.

Måste man äta tråkig mat när man detoxar?
Ja, allt är förstås relativt. Om du äter mycket skräpmat och sällan eller aldrig äter grönsaker eller frukt så kanske det tar ett tag att rensa smaklökarna. Men de allra flesta kan hitta maträtter som ändrar plats på topplistan för favoritmat.

Byt ut de neurologiska kickarna mot äkta smakupplevelser
Är man van att äta skräpmat (utan näring) kan det ta lite tid att vänja av sig vid de neurologiska kickarna som man får av snabbmat. Många äter nämligen ofta viss mat av en anledning som de är helt omedvetna om: ämnen som gör att hjärnan ger oss en kemisk kick (läs gärna mer om Excitotoxiner och se gärna de videos som finns upplagda i artiklarna). Salt, socker, fett, excitotoxiner och koffein i kombination är beroendeframkallande och skapar lidande och stora problem för många.

Excitotoxiner i skräpmat ger hjärnan en skjuts och upplevs därför som "god"
Mat utan näring som vi tycker är "god" kan vara tillsatta ämnen som ger hjärnan en skjuts. Detta bör dock ej blandas ihop med smaklökarna vi utrustats med. Att äta mat som smakar gott för att vi får i oss rätt näring och mår bra ger en helt annan upplevelse. Att detoxa kan hjälpa oss att bryta dåliga mönster och börja längta efter mat som är bra för oss.

Inspiration till läkande, detoxifierande mat fylld av näring
Det finns mängder av helt fantastiska maträtter. Kolla gärna receptböcker om sk "levande föda" (Raw food) eller detoxmat. Rawfoodrecept har en hel del godingar. Googla på "detox recept" och inspireras men behåll ditt sunda förnuft. Detox är inte en produkt, det är en metod. Dyra detoxpreparat och mirakelmedel behövs inte.

Recept i bokform
Idag utforskade jag boken "Blueberry" (av Ulrika Holm) som jag fick i födelsedagspresent (tack kära vänner!). Den innehåller många fina recept som kan användas när man detoxar. Jag undviker dock nudlar, bröd, juicekoncentrat, kaffepulver och andra råvaror som de väljer att använda och som jag avstår ifrån under min detox. Nedan följer ett recept ur boken, fast jag gjorde en egen variant av det jag hade hemma. Det blev fantastiskt gott!

Bali orange salad
1 sötpotatis i bitar
3 morötter i bitar
1 färsk mango (eller fryst som du tinar upp)
Mandel eller nötter (jag använde valnötter)
Kokosflingor
Koriander
Olivolja
Lite salt
Peppar

Gör såhär: Skala sötpotatisen och morötterna. Skär i bitar och lägg i ugnfastform med olivolja i. Salta och peppra. Kör in i ugnen på 200 grader.
Skär upp mangon, hacka nötterna och koriandern. När du plockat ut den ugnsfasta formen blandar du alltsammans å herregud vad gott!

Till detta åt jag kyckling och en sallad på romansallad, avocado, tunt strimlad rödkål, färsk koriander och granatäpple.


Hämta styrka i naturen - att läka kropp och själ i naturen

Att vistas ute i naturen är inte bara lugnande för kropp och själ. Blodtrycket sjunker och vi andas in läkande syre. Syrenivån i skog och mark påverkar nämligen även vår syrenivå i en positiv riktning.

Naturen kan hjälpa oss att läka genom högre syrehalter
Ett syrerikt blod har en läkande effekt. Så ta ett par extra, riktigt djupa andetag, nästa gång du är ute i skog och mark.

Att medvetet betrakta naturen påverkar välbefinnandet
Men det mest läkande och stärkande med att vistas ute i naturen är förmodligen att vi kan återställa oss själva energimässigt. Att medvetet betrakta en vacker vy eller en detalj påverkar vårt välbefinnande enormt mycket. Det gäller bara att påminna sig själv om det.

"Look deep into nature, and then you will understand everything better."Albert Einstein

Om du redan nu vill ha inspiration kommer här en fullständigt magnifik video, enjoy:

torsdag 5 januari 2012

Från trötthet till livskraft – att starta om kropp och själ

Trötthet eller till och med utmattning drabbar oss alla emellanåt. Det behöver inte vara värre än att tillföra vila. Men ibland krävs något mer. Det är när vi upplever det som att vår orkeslöshet och trötthet står ivägen för vår livslust och glädje som det är dags för förändring.

Små justeringar i vardagen kan ge ökad energi och livslust
Ibland krävs det en stor förändring för att få upp livsgnistan, energin eller läka efter en lång tids stress. Men det är viktigt att påminna sig själv om att det ofta är de små förändringarna i vardagen som bygger upp energi, glädje och livslust.

"Sometimes it's the smallest decisions that can change your life forever." Keri Russell

Allt är möjligt, du har en ocean av potential inom dig!
Att inte vara nöjd med tillvaron eller känna sig slutkörd och sönderstressad händer oss alla. Men det gäller att påminna sig själv om att det aldrig är ett statiskt tillstånd. Det är inte förrän vi väljer förändring, liten eller stor, som vi förflyttar oss in i något nytt. Vi har alla olika förutsättningar men vi kan alla skapa förändring i en mer positiv riktning.

Blir du trött av dina egna tankar?
Ger dina tankar och känslor dig energi eller tröttar de ut dig? Det är en fråga som vi alla måste ställa oss själva. Visst blir vi piggare av motion och rätt kost men vår inre dialog är den som kommer att påverka hur vi upplever vår dag och vårt liv.

Trötthet är ett fenomen som är både kroppsligt och mentalt. Antingen gör min kropp mig trött pga en infektion eller liknande eller så är det tvärtom. Mina tankar och känslor är del av helheten.

"The key to change... is to let go of fear."

Att motionera när man detoxar

Detox 2012, dag 5.

Jag har tidigare skrivit om detox och träning. Det är bra att motionera när man detoxar eftersom det hjälper kroppen att frigöra toxiner. Dock är det viktigt att man är försiktig och är extra lyhörd för vad kroppen behöver.

Första tiden under en detox är påfrestande för kroppen och därför rekommenderas inte hård träning. Men det är du som bäst känner vad din kropp klarar av och behöver. Läs gärna mer om detox och träning här.


Dag 5 i min detox har varit en bra dag. Jag har känt mig pigg hela dagen. Vaknade tidigt och gjorde en juicedrink på 1/2 gurka, 1 äpple, 2 selleristavar, 1/2 citron, 1 bit ingefära, 2 tsk vetegräs, 1 tsk spirulina. Kör allt utom vetegräset och spirulinan i råsaftcentrifugen. Voilá!
onsdag 4 januari 2012

Detox dag 4 - Att hjälpa kroppens utrensning med lätt och näringsrik mat

Detox 2012, dag 4.

För första gången på länge sov jag hela natten utan att vakna till. Somnade på spikmattan (som jag tycker är ett utmärkt redskap för avslappning). Dock fortfarande tunga ben och lite trött i huvet. Det är normalt att känna sig lite tung i kroppen innan sockerabstinensen landat.

Låt kroppen komma igång med lätt och näringsrik mat
Just nu fokuserar jag på att låta kroppen komma igång och starta utrensnings- och läkningsprocessen på riktigt. Det tar några dagar att balansera blodsocker och få igång mag och tarmsystemet ordentligt.

För att hjälpa kroppen på traven byter jag ut något/några mål mat mot smothies (obs ej med mjölkprodukter i) och grönsaksjuicer. Jag äter bara när jag är hungrig för att kroppen ska hinna processa det jag sätter i mig.

Här kommer dagens intag:

Frukost:
 • Varmt vatten (kokt) med lite färskpressad citron (innan frukost)
 • 1 msk linfrön som legat i vatten över natten (inte världens roligaste konsistens men väldigt utrensande)
 • 1 st d-vitamin, c-vitamin, vegetarian-tillskott.
 • Green shake med blåbär och hallon.

Lunch: Grönsaksjuice fylld med näringsämnen och klorofyll
Valde att dricka färsk grön juice till lunch då jag inte kände mig särskilt hungrig.
Grön juice är gjord på gröna grönsaker såsom saften av selleri, gurka, persilja och spenat. Kör alltsammans i en råsaftcentrifug. Selleri kan ha en ganska stark smak och vill man kan man slänga ner ett äpple, citron och/eller ingefära för att neutralisera.
Ut kommer en grön juice som är fullproppad med näringsämnen.

Grönsaker med mycket klorofyll höjer kroppens PH-värde, fraktar ut slaggprodukter och tillför syre i blodet. Det sägs att kroppen läker sig själv från obalanser och sjukdomar när blodet är syrerikt och vi har ett PH-värde över 7,4.

Middag: Böngryta med
Böngryta, se bilden ovan (innehåller rotselleri, palsternacka, rödkål, 4 vitlöksklyftor, gul lök, peppar, chili, gurkmeja, cayennepeppar, buljongtärning (organisk), krossade tomater).
Serveras med fördel tillsammans med spenatsallad.

Till alla måltider dricker jag varmt (kokt) vatten då det stimulerar mag och tarmfunktionen. Kallt vatten hämmar matsmältningen.

tisdag 3 januari 2012

Detoxrecept - Att äta näringsrik mat och vila för högre energinivå

Detox 2012, dag 3.

Min tredje detoxdag har gått ganska bra. Kände mig förhållandevis pigg under hela dagen. Märker dock tydligt att socker- och kolhydratsabstinensen har slagit till nu. Benen känns tunga och stela när jag går i trappor.

Ge kroppen chansen att vila när du detoxar
Trötthet i början av detoxen är vanligt. Slaggprodukter och toxiner är i rörelse och det i sig gör kroppen trött. I början av detoxen, innan abstinens efter det man avstår från lagt sig, är kroppen i obalans. Det är påfrestande och kroppen (och själen) behöver lite extra vila.
Räkna därför med att ge dig själv utrymme för extra vila.
Igår var jag supertrött hela eftermiddagen och somnade redan kl 21.

Varsågoda, ett recept för middag eller lunch:

Kikärtsbiffar med sting
 • 1 burk kikärtor
 • 1 liten burk svarta bönor
 • 3 vitlöksklyftor
 • 1/2 gul lök
 • 2 ägg
 • Chilipulver
 • Cayennepeppar efter smak
 • Salt
 • Peppar
Mixa alltsammans (utom ägg) i en mixer. Lägg över i en bunke och tillsätt ägg, rör om ordentligt. Hetta upp en stekpanna med olivolja i, klicka ut smeten till biffarna. Låt steka ett bra tag innan du vänder dem, annars faller de isär.
Serveras med fördel tillsammans med sallad på färsk spenat och körsbärstomater. Om du har en lime kan du ringla lite limejuice och olivolja över salladen.


måndag 2 januari 2012

Vanliga biverkningar vid detox

Detox 2012, dag 2.

Jag är bara inne på dag två men känner redan att min detox startat. På eftermiddagen slog tröttheten till som en slägga. Kände mig plötsligt trött och lite svag i kroppen. Igår klagade sambon att jag luktade träskmark ur munnen, det är måhända inte så kul men då vet man att detoxen startat ;)

Biverkningar när man detoxar
Biverkningar är något man får räkna med när man detoxar. Det är inte ovanligt att man känner sig trött och kanske får huvudvärk, darrighetskänsla eller hungerskänslor (fastän man precis ätit).

Ett bevis på att reningsprocessen satt igång
Biverkningar är ett bevis på att reningsprocessen satt igång. När slaggprodukter börjar röra sig i kroppen och abstinensen efter de vardagliga "gifterna" sätter igång kommer man inte att må toppen. Men oftast handlar det om hanterbara biverkningar som går över ganska snart.

Vanliga biverkningar vid detox
 • Huvudvärk (kaffe)
 • Darrighetskänsla (socker- och kolhydratsabstinens)
 • Hungerkänsla/sug efter något att tugga på trots att man precis ätit (socker- och kolhydratsabstinens)
 • Oroskänsla (koffein, tobak, socker)
 • Hjärtklappning (koffein, tobak, socker)
 • "Tunga ben"
  Känslan av att benen är tunga som stockar är inte ovanligt när man slutar äta snabba kolhydrater och socker. Det kan vara i någon/några dagar innan det går över.
 • Dålig andedräkt
  När mag- och tarmsystemet kommer igång på riktigt är det vanligt att man luktar gammal gubbe ur munnen. Men misströsta icke, nu är slaggprodukter och gifter i rörelse.
Obs! Överdriv aldrig din detox. Om du är orolig för dina biverkningar eller mår alltför dåligt, ta kontakt med läkare.

Detoxa kroppen - recept på näringsrik frukost

Green shake (2 port)
 • 1 banan
 • 2 nävar färsk spenat
 • 1 äpple
 • 1 dl blåbär
 • 1 tsk spirulina
 • 1 tsk vetegräs
 • 1 tsk macapowder
 • 1, 5 msk linfröolja (oraffinerad)
 • Ca 1,5 dl Rismjölk
Kör i mixern och avnjut.

söndag 1 januari 2012

Detox dag 1: mörkgröna bladgrönsaker rensar kroppen och skapar energi

Detox 2012, dag 1.

Årets första dag är här och det innebär detox. Hela januari kommer jag att ta hand om mig extra noga. För detox handlar om att rensa bort gammalt skräp, läka och bygga upp styrka och energi.

Några grundprinciper när man startar upp en detox:
 1. Innan frukost: drick varmt vatten
  Koka vatten, tillsätt färskpressad citron och drick innan frukost varje dag. Detta sätter fart på magen. Drick inte kallt vatten eftersom det motverkar matsmältningsystemet. Varmt vatten stimulerar tarmsystemet. Det lär du märka! ;)

 2. Låt gärna kroppen vila från fast föda första dagen/dagarna
  Det är inte ett måste, men om du har möjlighet, låt gärna kroppen starta om genom att byta ut några mål fast föda med näringsrika smoothies (obs utan mjölkprodukter eller gluten i), shakes eller juicer. Det kommer att hjälpa kroppen att få igång magsystemet.

  Viktigt att poängtera är att en detox inte är samma sak som att fasta. När du detoxar ska du få i dig ordentligt med näring.


 3. Mörkgröna bladgrönsaker rensar och balanserar syranivån i kroppen
  Bland det bästa du kan äta är spenat, broccoli, vetegräs, kål i olika sorter, örter osv. Vårt PH-värde i kroppen påverkar oss enormt mycket, läs gärna mer om balansering av PH-värde här.

 4. Drick! - vatten, ingefärste, örtteer
  Under hela dagen. Drick varmt eller ljummet vatten (kokt innan), ingefärste, örtteer, grönt te etc.

 5. Vila hjälper kroppen att läka
  Se till att försöka skapa utrymme för vila genom sömn, avslappning, andningsövningar, meditation. Den mest läkande sömnen har vi enligt Ayurvedan mellan kl 22-00.

 6. Motion
  Att motionera är helt okej, men första veckan bör man vara extra försiktig då en detox innebär en viss påfrestning för kroppen. När avgiftningen kommer igång förflyttas slaggprodukter och gifter i kroppen som kan få oss att må lite dåligt. Att träna hårt rekommenderas ej första tiden. Men det är du som känner din kropp allra bäst och vet om du mår bra av träning eller ej.

 7. Biverkningar
  Det är inte ovanligt att man får huvudvärk, hjärtklappning och känner sig lite risig första 7-10 dagarna. Kaffeabstinens brukar ge huvudvärk, sockerabstinens ger oss hungerkänslor och får oss att känna oss skakiga och ibland lite svaga.
  Överdriv aldrig din detox och är du orolig, se till att kontakta en doktor för konsultation.
Detox recept, frukost dag 1: Green shake
Jag vill dela med mig av ett recept på en "Green shake". Det kommer bli många green shakes under min detox. Detta recept kom jag på imorse (använd gärna din kreativa ådra för att hitta egna favoriter). Jag använde mig av både min råsaftcentrifug och en mixer men man kan lika gärna bara köra allt i en mixer.

Saften av:
1 äpple
1 apelsin
1 bit ingefära
1 halv citron

Häll över saften från ovanstående i en mixer och tillsätt följande:
1 banan
2 nävar färsk spenat
1 tsk spirulina
1 tsk macapowder
1 tsk vetegräs
1 dl vatten
1 msk linfröolja (oraffinerad)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online