Från utbrändhet till livslust: februari 2013

torsdag 28 februari 2013

Att vårda sitt sinne

Vårt sinne, dvs vår tankeförmåga, medvetenhet och allt vi upplever fysiskt och mentalt är troligen vår allra viktigaste och dyrbaraste funktion i livet. Vi förlitar oss på vårt sinne i allt vi gör i livet - alla beslut som tas, viktiga upplevelser och händelser, våra relationer, vår förmåga till kreativitet och lösningsfokus, vår lycka och alla våra prestationer. Varje sekund av det vi upplever i våra liv gör vi genom vårt sinne. Ändå är det alltför sällan vi stannar upp och låter vårt sinne vila. Verkligen vila.


Video: All it takes is 10 minutes of mindfulness

Det största hotet mot förändring och utveckling är offerrollen


Konsten att bli en bättre människa
Idag vill jag påminna mig själv om vikten av att studera sig själv. Vi föds inte med en åsikt eller ett beteende. Det är något vi lägger till med över tid av olika anledningar. Men många gånger lever vi som om våra åsikter och vårt beteende inte går att förändra. Eller snarare - vi går på autopilot, fullständigt omedvetna om oss själva. 

Det största hotet mot att förändras och utvecklas som människa är att uppleva sig själv som ett offer i livets olika situationer. Ett offer behöver/kan inte ta ansvar för någonting - hen är ju ett offer!

Offer-rollen står ivägen för vårt bästa
Visst är man ibland offer för saker som man själv inte kan rå på. Vi drabbas alla på ett eller annat sätt av livet, vissa människor mer än andra. Det jag menar med "att vara offer" är snarare en inställning än produkten av en olycklig händelse. Lyssna gärna på nedanstående video av en av de mest kloka personer jag känner till.

Det är troligtvis enklare för mig att förändra det sätt med vilket jag bemöter saker och ting snarare än att försöka förändra allt jag ogillar omkring mig

Att jobba med sitt sinne istället för att förändra allt utanför sig själv
En människa ska pröva sina åsikter och bli medveten om sitt beteende för att sedan kunna ändra det som är dåligt. Det är så man utvecklar sina färdigheter, sina förmågor både kunskapsmässigt och som medmänniska/vän. Det allra mest grundläggande för att starta en positiv förändring är att ta ansvar för att det är jag som står vid rodret till mitt eget skepp. Det finns ingen annan som är bättre lämpad än jag att skapa den förändring jag vill få till.

Video: Pema Chodron, this lousy world
onsdag 27 februari 2013

Att bygga balans istället för att undvika utbrändhet
Vad vi väljer att fokusera på kan komma att påverka oss på många sätt i livet. 

Många är rädda för att drabbas av sjukdom eller gå in i väggen. Att vara rädslo-orienterad innebär ofta att man vill undvika att något inträffar. Man fokuserar på det man inte vill råka ut för och sedan agerar man efter det. Att vända på tankegångarna kan ge oss mer kraft att påverka våra liv i en mer positiv riktning.

Att bygga hälsa istället för att undvika sjukdom
Det finns många sätt att betrakta livet på. Något jag ofta jobbar med är att vända på tankegångarna, att helt enkelt reflektera över vad det är jag vill snarare än vad det är jag inte vill. 
Min upplevelse är att jag när jag fokuserar på att bygga hälsa och lugn, istället för att undvika sjukdom och utmattning, bygger upp en helt annan kraft. 

Jag brukar påminna mig själv om att stress i sig inte är farlig, det är avsaknaden av återhämtning som gör oss utmattade och i värsta fall utbrända.

"Tänk positivt" - vad innebär det egentligen?
Under många år har det pågått diskussioner kring begreppet "tänk positivt". Vad innebär det egentligen? Och mår vi verkligen bättre av att tänka positivt? Jag skulle vilja säga "ja och nej". Grundförutsättningen för att kunna "tänka positivt" är att man kan styra bort alla negativa tankar och känslor. Men är det verkligen möjligt?

Att lära sig bemöta negativa känslor istället för att radera dem
Min uppfattning är att vi inte äger kontroll över våra tankar och känslor rakt av. Vi har en ständig ström av tankar som flödar genom vårt sinne, likt en flod. Både positiva och negativa. Samma sak gäller våra känslor. 
De allra flesta av oss är skapta med ett brett spektra av känslor från de mörkaste till de allra vackraste och ljusaste. Dessa känslor är en del av vårt upplevelseregister. De finns där varesig vi vill eller inte. 

Att försöka radera en negativ tanke eller känsla är därför inte möjligt. Det är som att försöka hoppa sig lös från jordens dragningskraft. Men vi måste inte radera allt som inte är bra för att nå balans.

Våra känslor och tankar finns där och de har faktiskt en funktion, även de av den negativa sorten. Alla våra känslor skapar referenser - utan den ena känslan kan jag inte uppleva den andra. Likt mörker - ljus, upp - ner, kallt - varmt är alla våra känslor och tankar referenspunkter. Utan referenspunkter skulle vi inte förstå var vi befinner oss. 

Hur skulle jag veta att jag befinner mig i ett mörkt rum om det aldrig fanns något annat än mörker? 

Hur kan jag vända det negativa till en mer positiv tillvaro?
Att vi har känslor och tankar av olika karaktär betyder inte att vi är kontrollerade av dem. Det är hur jag väljer att agera på mina känslor som betyder något. Det är när jag agerar på mina sårade känslor och tankar som jag troligen inte kommer att bygga balans. Om jag blir medveten om vad det är som försigår inom mig och hur jag agerar på de tankar och känslor som kommer, det är då jag kan styra om mitt beteende i en mer positiv riktning. 

Att studera sig själv kan öppna dörren till en ny värld
Det handlar om att studera sig själv i ett mer objektivt, ickefördömande perspektiv. Att lyssna in den inre dialogen för att lära sig förstå vad de negativa tankarna och känslor representerar. Ofta ligger det en rädsla bakom negativitet. Det är upp till mig att utforska vad denna rädsla kommer ifrån och varför. Men jag har allt allt vinna på att påbörja denna process.

Ofta räcker det med att bara betrakta sig själv, sin känsla, tanke och upplevelse utan att agera. Att stänga av autopiloten, den där som agerar blixtsnabbt och utan medvetenhet, är ett första steg. 

Ayurveda för att läka utmattning, stress och depression

Utbrändhet, utmattningsdepression, depression. Vad du än väljer att kalla det så handlar det om något som satt både kropp och själ/sinne ur balans. Att endast behandla kroppen med exempelvis lyckopiller kan förvisso ha en kortsiktig effekt, men är den långsiktigt hållbar?
Ayurveda för läkning av utbrändhet och depression
Du som följer bloggen vet att Ayurveda kommit att bli ett viktigt verktyg för min läkning ur min utbrändhet för många år sedan. Jag använder mig fortfarande av Ayurveda och även om jag, som alla andra, trillar ibland gör denna vetenskap det åtminstone lite lättare att resa sig.


3 kraftfulla grundprinciper för läkning av utbrändhet:
 • Förstå att jag är en holistisk varelse
  Mitt sätt att uppleva, äta och göra påverkar mitt allmäntillstånd. Utbrändhet är ett bevis på att människan inte bara är en fysisk varelse. 
 • Utbilda mig i "mig själv"
  Lär känna kroppens och själens natur och signaler. Kalla det gärna intuition om du vill. Det som brukar vara den gemensamma nämnaren för personer som blir utbrända är att de inte lyssnar på varesig kroppen eller sitt inre. De driver sig själva så hårt och ignorerar många signaler från både kropp och själ innan det tillslut tar stopp.
 • Våga balansera sig själv och sitt liv
  Man kommer långt med att rannsaka sig själv och skaffa sig nya insikter. Men ur insikterna behöver jag ibland agera, annars befinner jag mig på (nästan) samma plats som innan.
  Om jag lär mig förstå vad och hur något påverkar mig kan jag balansera något som annars skulle lett till en belastning/stress för mig. 
Läs gärna mer om Ayurveda och dess grundprinciper nedan.


Relaterade artiklar:tisdag 26 februari 2013

Mat som läker en kropp i obalans - läkning och näringsämnen

Hur kan jag läka mig själv genom maten jag äter? Varesig man är utmattad, utbränd, fått diagnosen till en sjukdom eller bara är allmänt trött är det en god idé att se över vad man äter. Många av oss svälter oss själva utan att vi vet om det. Vi är både överviktiga och undernärda. Så, vad ska man äta för att få i sig all den näring kroppen behöver för att fungera optimalt?

TED-talksföreläsning om läkande mat
TED-talks är en oberoende organisation som har som slogan "Ideas worth spreading". Det handlar om föreläsningar i allt från teknik till andlighet. Nedanstående video är Dr. Terry Wahls berättelse om hur kosten påverkar hjärnan och kroppens läkningsförmåga. I hennes fall handlade det om sjukdomen MS. Hon berättar hur hon designade sin egen kost för att påverka kemin i hjärnan och kroppens läkning. Men det kan lika gärna handla om en utmattad och trött kropp som behöver läkas.

lördag 23 februari 2013

Hur får jag mer balans i livet?


Lördag morgon, en kopp te och tankar kring stress och balans. Vad är det egentligen man gör rätt när man mår toppen?

Ja, den frågan ställer jag mig då och då. Exakt VAD är det som hör att vi finner kroppslig och själslig balans ?

Balans är summan av flera saker
Just idag tänker jag att balans är summan av flera saker. En är den fysiska kroppen. Att finna balans genom att vårda sin kropp med aktivitet, vila och näring.
En annan del av balansen är sinnet/själen som precis som kroppen behöver aktivitet, vila och näring.

Medvetenhet - vårt "extrasinne"
En tredje del är medvetenhet som är det "extrasinne" som gör ovanstående möjligt. dvs utan medvetenhet blir det svårt att förstå vad som sker i kroppen och sinnet och vad jag behöver just nu (aktivitet, vila, näring). Med medvetenhet kan jag undvika onödigt lidande i vardagen. Jag kan förstå hur jag bemöter det som sker i sinnet/tanken och hur det påverkar min fysiska kropp.

Medvetenhet gör intuitionen möjlig och med den ett kraftfullt verktyg i livet och bibehållandet av balansen.

Jag sippar på mitt te och betraktar rummet, kroppen, känslan och tanken. Här och nu. Det är här och nu jag skapar balans.

torsdag 21 februari 2013

Att bjuda upp själen till dans

Andlighet har inte nödvändigtvis något med religion att göra. Det handlar mer om att ha modet att objektivt studera sig själv och dem/det man bemöter i livet. Att helt enkelt våga sig på processen att verkligen utvecklas.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online