Från utbrändhet till livslust: Det största hotet mot förändring och utveckling är offerrollen

torsdag 28 februari 2013

Det största hotet mot förändring och utveckling är offerrollen


Konsten att bli en bättre människa
Idag vill jag påminna mig själv om vikten av att studera sig själv. Vi föds inte med en åsikt eller ett beteende. Det är något vi lägger till med över tid av olika anledningar. Men många gånger lever vi som om våra åsikter och vårt beteende inte går att förändra. Eller snarare - vi går på autopilot, fullständigt omedvetna om oss själva. 

Det största hotet mot att förändras och utvecklas som människa är att uppleva sig själv som ett offer i livets olika situationer. Ett offer behöver/kan inte ta ansvar för någonting - hen är ju ett offer!

Offer-rollen står ivägen för vårt bästa
Visst är man ibland offer för saker som man själv inte kan rå på. Vi drabbas alla på ett eller annat sätt av livet, vissa människor mer än andra. Det jag menar med "att vara offer" är snarare en inställning än produkten av en olycklig händelse. Lyssna gärna på nedanstående video av en av de mest kloka personer jag känner till.

Det är troligtvis enklare för mig att förändra det sätt med vilket jag bemöter saker och ting snarare än att försöka förändra allt jag ogillar omkring mig

Att jobba med sitt sinne istället för att förändra allt utanför sig själv
En människa ska pröva sina åsikter och bli medveten om sitt beteende för att sedan kunna ändra det som är dåligt. Det är så man utvecklar sina färdigheter, sina förmågor både kunskapsmässigt och som medmänniska/vän. Det allra mest grundläggande för att starta en positiv förändring är att ta ansvar för att det är jag som står vid rodret till mitt eget skepp. Det finns ingen annan som är bättre lämpad än jag att skapa den förändring jag vill få till.

Video: Pema Chodron, this lousy world
Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online