Från utbrändhet till livslust: Att bli fri från vardagsberoenden och väcka kreativitetens kraft

måndag 23 januari 2012

Att bli fri från vardagsberoenden och väcka kreativitetens kraft

Idag vill jag påminna mig själv om att frihet bygger på ett oberoende tillstånd. För varje sak jag är beroende av i livet gör jag mig själv en smula ofri. Vardagsberoendet till prylar, pengar, mat, alkohol, TV, Facebook eller vad det kan vara är var för sig en begränsning. En begränsning av mig själv, den jag är/kan bli och min upplevelse av livet.

Problems cannot be solved by the same level of thinking that created them.” Albert Einstein

I frihet växer kreativitet - en kraft att skapa sitt liv med
Det är inte för inte som en "brainstorming" måste hållas med ett öppet sinne för alla som deltar. I samma stund någon sätter upp begränsningar och regler för hur man får röra sig idéemässigt faller hela konceptet. På samma sätt ser det ut i livet. Vi har alla begränsningar som är faktiska men även tankemässiga. Ett exempel på en faktisk begränsning kan vara att få av oss kan gå på vatten eller flyga utan en farkost. Det är inget att göra något åt. Det är de tankemässiga, dvs våra egna inre känslo- och tankemässiga begränsningar som kan göra oss fria. Fria att skapa.

Det är när vi fokuserar på att betrakta våra mentala blockeringar som den verkliga utvecklingen kan ske. En utveckling som kan påverka mitt liv från nu och framåt.

Att öppna sinnet för nya vägar kräver mod
Jag har makten att påverka mitt liv i den riktning som jag önskar. Visst, jag kan vänta att någon annan gör det åt mig, men det är förmodligen mer troligt att det är jag själv som kommer att påverka livet i någon särskild riktning.

No great thing is created suddenly.” Epictetus, 55 f. kr

Det enda som kan begränsa oss är vår egen rädsla
Kreativitet är den kraft och det tillstånd som vi alla kan komma i kontakt med genom att öppna oss, inom oss, för möjligheten till något nytt. Det enda som kan hålla tillbaka kreativitets skapelse är den begränsning som rädsla innebär.

Kreativitet kräver mod. Mod att våga bemöta begränsningen och möjligheten i ett och samma ögonblick.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online