Från utbrändhet till livslust: Hållbarhet och andlighet

tisdag 29 juni 2010

Hållbarhet och andlighet


Hållbarhet (sustainability) i sin sanna bemärkelse innefattar allt från individens välbefinnande till jordens. De handlingar som i sanning är bra för mig i stunden är också bra för moder jord i ett längre perspektiv. Det som är bra för vår planet är också bra för mig, min hälsa, utveckling, välbefinnande och till och med min plånbok.

Dina insatser påverkar dig och ett större sammanhang
Det är lätt att vifta bort individens insats som obefintlig när man tittar ner på planeten jorden. Men utan varje individs inställning, medvetande och beteendemönster har vi ingen kollektiv förändring. Precis som de små besluten i min vardag påverkar mitt liv i sin helhet skapar individens beteendemönster en påverkan på kollektivet. 

Goda initiativ skapar goda förutsättningar för framgångar både på det personliga och det kollektiva planet.

Hållbarhet förbättrar planetens och individens hälsa
Att välja det som är hållbart i ett större perspektiv förbättrar vår andliga/själsliga hälsa. Mina val och beteenden genom dagen påverkar inte bara avtrycket på planeten i en mer positiv riktning. Andlighet är, oavsett om man tillhör en religion eller ej, att förstå att människan (och jorden) inte bara är det vi fysiskt ser. Vi glömmer nämligen bort att hållbarhet inte bara handlar om att vår planets hälsa ska fungera för att vi ska fungera. Vår andliga och fysiska hälsa kan inte fungera om vi inte har ett övergripande hållbart tankesätt.

In a sense, each of us is an island. In another sense, however, we are all one. For though islands appear separate, and may even be situated at great distances from one another, they are only extrusions of the same planet, Earth.” J Donald Walters
Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online