Från utbrändhet till livslust: Reflektera mera!

måndag 6 augusti 2012

Reflektera mera!

Idag vill jag påminna mig själv om att reflektera mera. Ja, att stanna upp helt enkelt. 

Om jag vill påverka mitt liv i en mer positiv riktning inom något område krävs medvetenhet. Medvetenhet om hur jag tänker, känner och upplever det jag bemöter i livet är nyckeln till all förändring. När jag börjar förstå hur mina tankar och känslor ser ut och, kanske ännu viktigare, hur jag väljer att agera på dem. 

"Whether you think you can or think you can't - you are right".  ~Henry Ford

Omedvetenhet skapar onödigt lidande
Utan medvetenhet riskerar jag att, helt omedvetet, leva i gamla beteendemönster. I vissa fall kanske jag till och med agera på nån sorts ”autopilot” på negativa känslor och tankar. Att agera på sårade känslor skapar ofta lidande i form av skadade relationer, självkänsla, ångest och energiförlust. Att bli medveten ger mig möjligheten att bryta gamla mönster och minska onödigt lidande i mitt liv.

"It took me a long time not to judge myself through someone else's eyes".  ~Sally Field

Du är bäst lämpad att påverka ditt liv i en mer positiv riktning

Det är jag som kan påverka den riktning i vilken jag färdas. Sannolikheten att det är någon annan som förändrar mitt liv i en mer positiv riktning är lägre än att det faktiskt är jag som tar tag i saken. Allt börjar med en så enkel sak som att jag börjar lägga märke till hur jag tycker, tänker och agerar. En liten och tillsynes fånigt enkel sak som faktiskt kan leda till stora förändringar.

"Put your future in good hands - your own".  ~Author Unknown

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online