Från utbrändhet till livslust: "En rädd hjärna kan tränas upp" - artikel i SvD om meditation, stress och ledarskap

söndag 30 december 2012

"En rädd hjärna kan tränas upp" - artikel i SvD om meditation, stress och ledarskap

I gårdagens SvD Näringsliv skriver Ylva Edenhall om forskning som visar att näringslivet har mycket att vinna på att chefer och ledare äger kunskap om hur människans hjärna fungerar vid stress. Förutom en ökad risk för ohälsa påverkar stress organisationen i ett övergripande perspektiv. Stressade och rädda medarbetare tar sämre beslut och minskar produktiviteten i längden. Forskning på medvetenhet och meditation - skapar bättre medarbetare?
I artikeln beskriver man "uppmärksamhetsträning", eller medvetenhet/mindfulness som det brukar kallas. Även meditationens påverkan på hjärnan har studerats. En magnetkamera visar att människor som mediterar ökar aktiviteten i pannloben, speciellt i området för fokus, lugn och harmoni. Eftersom hjärnan står för hela 25% av kroppens energiförbrukning, trots att den bara väger ca 1,5 kg, krävs det inte en Einstein att förstå att en lugn och harmonisk person kommer att orka vara alert längre samtidigt som hen mår bättre.Det bolag som vågar ligga före forskningsrapporter har allt att vinna...
Det är egentligen fullständigt logiskt att rädda och stressade medarbetare inte kan skapa ett bolag som är både drivet och stabilt. Men i vårt västerländska samhälle, näringslivet inte minst, måste vi ofta ha forskningsbaserad kunskap som "bevis" för att våga tro på att något fungerar. Ofta vågar vi inte ens prova innan vi vet att det vetenskapligt kan "bevisas". Det som inte kan beskrivas i en vetenskaplig forskningsrapport är inget värt att veta...eller?
Vetenskapen är vår religion. Problemet är att vetenskapen inte är tillräckligt utvecklad för att beskriva människan annat än i fysiska reaktioner. Men forskning av det här slaget välkomnas då den i slutänden kan skapa ett friskare, gladare och mer kompetent folk.


Det bolag som vågar ligga i framkant inom ett område som egentligen handlar om "mjukvara", dvs känsla och sunt förnuft, har därmed allt att vinna på att studera sitt ledarskap i koppling till sina anställdas prestationer.Förutsättningar för att locka fram människans potential
Alla människor bär på potential som vi många gånger inte ens känner till. Så, vad är det som gör att vi blir riktigt duktiga på något? Vad är det som gör att vissa företag har en personal som ständigt förbättrar sina förmågor och därmed produkten och organisationen?

Den ledare som förstår vad det är som stressar, skapar rädsla, lugn och kreativitet är troligtvis den som har en personal som inte bara trivs utan även presterar bättre. Det krävs mer av en ledares förmågor vad gäller personkännedom och personlig utveckling hos den enskilde anställde. 

Den gamla "management by fear"-ledaren har väldigt lite att hämta vad gäller produktivitet, hälsa och arbetsglädje hos sin personal. Något som i längden visar sig i siffror. 

En rädd hjärna kan tränas upp
Läs hela artikeln här  (tyvärr har inte SvD publicerat artikeln på nätet själva).

Alla foton i detta inlägg kommer från artikeln i SvD.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online