Från utbrändhet till livslust: Medvetenhet, öppenhet och mod skapar utveckling

tisdag 11 december 2012

Medvetenhet, öppenhet och mod skapar utveckling


Idag vill jag påminna mig själv om att det är jag själv som styr min egen utveckling, förändring och upplevelse. Det är jag, bara jag, som äger störst potential i att påverka mitt liv i en mer positiv riktning. Det vilar en enorm möjlighet i att inse detta faktum. 

Den utveckling jag gör baseras på min förmåga att vara öppen för att se situationer, upplevelser, tankar och känslor på nya sätt. 

Medvetenhet, öppenhet och mod gör utveckling möjlig.

3 komponenter för utveckling och förändring:
Medvetenhet
Medveten innebär att vara medveten om det som försigår inuti och runtomkring. Att lägga märke till sina tankar, känslor och upplevelser innebär att koppla bort "autopiloten". Duvet den där funktionen som låter känslor styra beslut och agerande. Något som oftast skapar onödigt lidande.

Öppenhet
Att betrakta sig själv och sin omgivning utan fördömande är en utvecklande process. Att helt enkelt ta bort det där "filtret" som vi bär omkring på och som gör att vi har förutfattade meningar om oss själva, andra och det som vi är med om. Att vara öppen innebär att försöka koppla bort känslorna för en stund och se det som finns inuti och utanför en själv helt objektivt. 

Mod
"Visst gör det ont när knoppar brister" skrev en känd, svensk poet. Ja, visst är det läskigt att förändras. Läskigt är det också att inse att ens egna beteende många gånger ligger till grund för att man mår dåligt eller har dåliga relationer. Det kräver mod att våga se och betrakta sig själv och sin omgivning med medvetenhet och öppenhet.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online