Från utbrändhet till livslust: Att ha tillit till sig själv

fredag 7 mars 2014

Att ha tillit till sig själv


En av de viktigaste komponenterna i all önskad förändring såsom läkning och utveckling är tillit. Att ha tillit till sig själv och till det som sker. Utan tillit ger vi plats åt rädslor och osäkerhet som får ta över.

Tillit är stärkande
Tillit är inte så mycket intellektuell som det är en känsla (eller både ock?). Den är intuitiv och den är ickefysisk i sin form. Men den är ett verktyg som fungerar som en motvikt till den ovisshet som vi ibland tampas med i livet.
Tillit handlar inte nödvändigtvis om att tro att saker och ting ska ske i en viss ordning eller på ett visst sätt. Det handlar kanske mer om att jag i grund och botten är stärkt i en känsla av att jag kan klara både svårigheter och roliga saker i livet. Och kanske gör en grundläggande tillit till mig själv att jag sparar på värdefull energi som jag istället kan lägga där/om det behövs.


The most fundamental aggression to ourselves, the most fundamental harm we can do to ourselves, is to remain ignorant by not having the courage and the respect to look at ourselves honestly and gently.” Pema Chödrön

Video: What are we afraid of?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online