Från utbrändhet till livslust: Att frigöra sig själv från onödigt lidande

torsdag 9 maj 2013

Att frigöra sig själv från onödigt lidande

Stress ökar lidandet i vårt liv. Långvarig stress orsakar inte bara fysiskt lidande genom sämre hälsa. Högt blodtryck, värk, sömnsvårigheter, magproblem (listan kan göras lång). Även vårt psykiska allmäntillstånd påverkas. 

En del av det lidande vi upplever i livet är
vi själva orsaken till. Men vi  har också
makten och förmågan att läka.

Att frigöra sitt agerande från den sårade känslan
Vi ligger inte på topp när systemet pumpar runt stresshormonerna kortisol och adrenalin. Det påverkar vårt sätt att agera och uppleva. En stressad person tenderar att fördöma både sig själv och andra i större utsträckning. Stressen i sig har egenskaper som förminskar vår tankeverksamhet (rent fysiskt förflyttas blodet ut i musklerna). Vi blir sämre på att reflektera över våra beslut och vårt agerande. Risken för att vi ska agera på sårade känslor ökar och därmed påverkas även våra relationer.

"Peace comes from within. Do not seek it without"

Det viktigaste verktyget för den som är utbränd eller utmattad
Medvetenhet är vårt extrasinne. Genom att betrakta sina tankar och känslor i stunden kopplar man på medvetenheten. Medvetenheten är den utbrände, utmattade och stressades bästa vän. Genom att koppla på medvetenhet vidgar vi vår förmåga att både uppleva och påverka situationen i en mer positiv riktning. Den gör oss mer öppna för nya perspektiv, nya vägar, lösningar och kunskaper. På ett sätt kan man säga att vi lever smartare när vi kopplar på vår medvetenhet. För, hur kan vi leva våra liv på bästa sätt om vi lever i total omedvetenhet?

Jag skulle vilja påstå att när vi är mer medvetna påverkar vi inte bara stunden vi befinner oss i utan även livet framåt.


Video: Liberation from suffering

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online