Från utbrändhet till livslust: Ett nytt år med mindre stress och press önskar jag dig!

fredag 1 januari 2016

Ett nytt år med mindre stress och press önskar jag dig!

Jag tror att vi alla kan bli mer medvetna om hur vi agerar
genom vår dag. Pressar jag på andra i onödan?
I så fall pressar jag också på mig själv.

Många av er har haft ett tufft år. Det vet jag inte minst på alla meddelanden och kommentarer som jag får varje dag (jag läser allt och svarar på det jag har möjlighet till). Stressen och pressen har ökat i våra liv. Det märks tydligt på statistiken. Men kanske något vi alla kan ta lärdom av in i det nya året? För hur hjälper vi både oss själva och varandra framåt, bort från den ohållbara situation vi lever i?

2014 och 2015 har andelen stress-sjukskrivningar ökat med 73%
Även om det är väldigt trevligt att trafiken på bloggen ständigt ökar kan jag ändå känna en liten sorg i hjärtat. Ni blir nämligen allt fler som söker er till information om läkning av stress. Ni är fler som är stressade, utbrända, utmattade, deprimerade och trötta. Statistiken visar att andelen sjukskrivningar för stressymptom har ökat med 73% de senaste 2 åren.  73% ja, du läste rätt. Det är en epidemi vi (inte) talar om.

Den gamla ledarstilen "Management by fear"
ger sämre resultat  hos personalen visar studie
efter studie. 

De som tar hand om våra barn och sjuka mår sämst i samhället
De som sjukskriver sig är i första hand personer som jobbar inom vård, omsorg och skola. Dvs de som tar hand om våra sjuka, gamla och våra barn mår sämst i vårt samhälle. En majoritet av de som bränner ut sig är kvinnor. Kvinnor upplever stress, inte bara på jobbet utan även när de kliver in genom tröskeln hemma. Medan männens stresshormoner generellt sett går ner när de kommer hem. Det måste vi prata om.

Stressad personal presterar sämre!
Tidsschemat för den som arbetar har ökat tempot avsevärt genom åren. En sanning, eller en sorts faktoid snarare, företagarvärlden lever med är att ett ökat tempo är lika med bättre resultat. Ändå visar studie efter studie att de chefer som har personal som inte är stressade är de som presterar bättre. Rädd, stressad och orolig personal presterar sämre. Varje hög ledare har allt att vinna på att radera ledarskap a la management by fear från sitt företag/myndighet.

Hållbarhet är ett ord som ofta används i miljösammanhang. Men väldigt sällan talar man om hållbarhet i människors liv. Det kanske är på tiden?

Hur kan vi minska bördan på våra och andras axlar?
Stress är aldrig bara individens, företagets eller samhällets fel. Ansvaret ligger där någonstans mittemellan. Vi har alla ett ansvar att ta hand om oss själva men det kommer inte räcka hela vägen i ett ojämställt samhälle eller osund arbetsmiljö med gammal ledarskapsstil. För många av oss är det svårt att se hur en liten människa som jag kan påverka hur företag, omsorg, skola och vårdapparaten kan bli mer sunda och hållbara som arbetsgivare. Och visst, det är svårt. Det krävs ett omtag från så många håll. Men stress är så mycket mer. Stress kan uppstå i så många olika situationer. Situationer som jag är med och påverkar...

Avslappning, reflektion och avkoppling
kommer inte alltid av sig självt.
Ibland måste vi aktivt välja det,
precis som vi väljer aktivitet.

Här kommer ett förslag på nyårslöfte: Stressa ner, både mot mig själv och mot andra!
Jag kan inte göra allt men jag kan göra något. Jag tror att vi alla kan bli mer medvetna om hur vi agerar genom vår dag. Hur bemöter jag andra och mig själv genom min dag? Pressar jag på andra i onödan? Vi gör ju alla det ibland. Särskilt om vi själva är stressade och våra hjärnor aktiverar den mindre empatiska delen av hjärnan. Stress gör att vi inte ser andra.
Vi blir onödigt hårda mot andra men också mot oss själva. Den som är hård mot andra är oftast ännu hårdare mot sig själv.
Minska pressen mot de du möter - en sorts god karma!
Kanske kan ett nyårslöfte vara att minska pressen på människor som man möter genom dagen. Och kanske kan man bjuda på ett "bra jobbat" och "ha en bra dag" lite oftare. Det kostar inte mycket men kan betyda enormt mycket för en människa! Och vem vet, kanske minskar automatiskt den press du har på dig själv samtidigt. En sorts god karma.


Ett Gott Nytt År önskar jag dig!


1 kommentar:

Chrissan sa...

Gott nytt år till dig med!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online