Från utbrändhet till livslust: Mindfulness

måndag 3 november 2008

Mindfulness

Vad är mindfulness? Vad är det bra för? Hur kan man använda sig av det? Här kommer min lilla syn på det hela.

Vad är mindfulness?
Mindfulness är en teknik som är en bladning av Buddhistisk filosofi och kognitiv beteendeterapi. Den kognitiva beteendeterapin fokuserar på "tanken" medan den buddhistiska filosofin fokuserar på både tanken och kroppen. Mindfulness är alltså inte bara något som bara handlar om vad vi tänker utan även hur kroppen fungerar, känner etc. Det handlar om att bli medveten om hur det känns, både i kroppen och i tanken. Som jag skrev i ett tidigare inlägg "minns" kroppen våra känslor. Dessa "minnen" av tidigare känslor kan sitta som spänningar i muskulaturen. Med Mindfulness blir man mer medveten om sin kropp och hur känslorna påverkar den.

Att vara i nuet
Det skrivs och pratas mycket om att man ska "vara i nuet". Men vad innebär det egentligen? Ibland tycker jag att de beskrivningar som finns av "att vara i nuet" inte ger en speciellt klar bild av vad det egentligen handlar om.
Men för att man ska förstå vad "nuet" är måste man också förstå vad "framtid" och "dåtid" är förnågot.

Det är egentligen ganska enkelt: Framtid är en tankekonstruktion. Det är vad du tänker och känner om det som eventuellt kommer att ske. Dåtid är även det en tankekonstruktion. Det är helt enkelt det du tänker och känner om något som redan har skett. Inte sagt att det du tänker och känner är en sanning om vad som verkligen hände. Samma sak gäller för dina tankar om framtiden - Hur ofta har vi inte haft fel om vad som skett och vad som ska ske?

Upplev nuet utan att vara styrd av dåtid och framtid
För mig är "att vara i nuet" att uppmärksamma här och nu precis som det är. För om vi kan uppmärksamma det som är precis just här och nu så kan vi också påverka den aktivitet som försigår i våra tankar, känslor och i vår kropp. Om vi befinner oss "här och nu" men våra tankar egentligen fokuserar på det som eventuellt ska ske imorgon kommer våra tankar att få oss att känna känslor om "den eventuella morgondagen". Men om vi kan styra det vi uppmärksammar från dåtid och framtid så kan vi också styra våra tankar och känslor. Mindfulness handlar om att se nuet och uppleva verkligenheten precis som den är utan att vara styrd av dåtid och framtid.

Börja med att lyssna på din inre dialog under dagen. Fokuserar du på det som är här och nu eller "springer tankarna iväg"?

Hur utövar man mindfulness?
Mindfulness handlar om att bli medveten. Det handlar om att se på sig själv, sina känslor och sin kropps reaktioner objektivt. Att lyssna till vad som försigår inom en och i kroppen innebär ökad känslo- och kroppskännedom men också en bättre kunskap om hur man själv fungerar. Med denna kunskap kan man sedan forma sitt medvetande i en mer gynnsam riktning.

I tidningen Hälsas oktobernummer beskriver man mindfulness 8 grundstenar. Jag listar dessa nedan, vissa med länkar till tidigare inlägg där innehållet beskrivit respektive byggsten.Mindfulness byggstenar:
1. Icke-dömande
Bli medveten om dina egna tankar om dig själv och andra.
Är du hård mot andra så är du förmodligen hård mot dig själv med.


2. Tålamod
Allting har sin tid. Inse det.

3. Nybörjarsinne
Upplev som om det vore första gången.
Se livet genom ett barns ögon.


4. Tillit
Ha tillit till processen och låt den ha sin gång.


5. Icke-strävan
Om du stannar upp där du är har du lättare att komma vidare. Det handlar om att acceptera den situation du är i - du är ju redan i den - och inse att den inte är konstant.


6. Acceptans
Hör ihop med icke-strävan. Kan du acceptera situationen som den är precis just nu så har du lättare att se vartåt du ska gå sedan. För att kunna gå någonstans behöver du veta var du är.


7. Släpp taget
Vi har alla en förmåga att klänga oss fast vid saker och ting som kanske inte är så bra för oss. Våga släpp taget!

8. Humor
Att inte ta sig själv eller situationer på stort allvar jämt och istället se på livet med en stor portion humor gör saker och ting lättare.


Vad är mindfulness bra för?
Stress, ångest, oro och rädslor är alla en upplevelser som kommer från vårt inre. Genom att öva upp en större medvetenhet och uppmärksamhet kan man få en ökad självkännedom, ett lugnare inre och därav en mindskad stress i livet. Mindre stress ger bättre sömn och lägre blodtryck.

Vad händer i hjärnan?
För några månader sedan var jag på en föreläsning som Deepak Chopra höll. Han pratade om lycka ur ett "kemiskt" perspektiv, dvs vad vi kan göra för att förändra hjärnan så att processen för de kemiska ämnen vi vet utsöndras vid "lyckokänslor" startar. Han berättade att det finns 3 saker som påverkar vår kemi i hjärnan:

1. Ta droger
Genom att ta droger kan man som bekant känna sig lycklig, för en kort stund. Dock ej att rekommendera :-)

2. Meditera
När vi mediterar utsöndrar vi dopamin och serotonin vilka är hjärnans "glädje och lugn"-hormoner.

3. Kognitiv beteendeterapi
Kognitiv beteende terapi handlar om att förändra sitt synsätt på sig själv.

De mest kraftulla verktyg vi har för att må bra är som jag ser det 1. Att forma/ändra det beteende/känslor/tankar som inte är till gagn för oss. Men för att göra detta måste vi vara medvetna om och uppmärksamma på vad som sker inom oss själva. Mindfulness är ett bra redskap för att skapa denna medvetenhet.
För att lära dig mer om mindfulness, se gärna filmerna nedan...

4 minuter om Mindfulness:

"As good as it gets" - Jon Kabat-Zinn:

/Din digitala vän

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mindfulness hjälpte mig slappna av, fokusera mer på nuet och låta tankar flyga sin kos som just tankar. Ett litet tillägg som jag skulle vilja lägga till din text (som jag tycker är bra) är att det inte bara är dåtiden och framtiden som utgör tankekonstruktioner. Egentligen är ju också nutid - det sk. "här och nu" - en tankekonstruktion och vi kan välja hur vi försöker förhålla oss till detta nu. Väljer vi att acceptera nuet för vad det är så känner vi oss troligen ganska lycklige. Väljer vi att tycka att nutiden är pissig så mår vi troligen också rätt dåligt. Ja, som sagt, "här och nu" är också en konstruktion som vi kan välja att konstruera på ett som vi mår bra av. Det är iaf min uppfattning.

Jenny sa...

Hej där! :)
Tack för ditt inlägg! Det här ämnet är väldigt, väldigt intressant. Ja, visst har du rätt. Nutiden kan också bli en "tankekonstruktion". Det är precis som du säger så att man kan välja att se "nuet" ur skit-perspektivet eller ur det mer ljusa perspektivet.
Jag tror att det handlar mycket om att bli medveten om vad som försigår inuti en själv, hur ens "inre dialog" ser ut.
Jag är väldigt fascinerad över "medvetandet" och all den aktivitet som försigår där. Jag tror att man kan lösa mycket genom att bli mer medveten om sitt inre.

En intressant medvetenhets-övning som jag läste om i Mindfulness-sammanhang var att man fick se sig själv gående på en gata. På andra sidan vägen ser man en bekant som man ropar hej åt men man får inget svar.

Här har folk olika sätt att reagera: Endel säger att de skulle uppleva det som om den personen i fråga inte ville se en och då skulle dom känna sig värdelösa. Andra skulle tycka att den andra var otrevlig och döma honom/henne för det. Någon annan tolkar situationen som att den andra personen inte hälsar på grund av att han/hon bara var stressad.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online