Från utbrändhet till livslust: Hjärnan, stress och meditation - att forma om hjärnan för att må bättre

tisdag 13 oktober 2015

Hjärnan, stress och meditation - att forma om hjärnan för att må bättre


Visste du att dina känslor och upplevelser går att mäta i din hjärna? Din lycka syns i din hjärna, närmare bestämt i vänster frontallob. Vad ska jag göra med den information tänker du kanske. Jo, det finns några saker som kan vara bra att känna till om man är deprimerad, stressad eller utbränd. Du kan nämligen forma om din hjärna.

Hur känslorna påverkar hjärnan
Våra tankar och upplevelser inte bara syns i vår hjärna. Det vi tänker, känner och upplever aktiverar olika områden i vår hjärna beroende på känslans natur, dvs om den är positiv eller negativ. Faktum är att alla negativa känslor/tankar/upplevelser sitter i höger frontallob. Medan de positiva sitter i vänster frontallob. Blev du stressad och rädd över den informationen? Då aktiverade du troligen den högre frontalloben. Nej, skämt och sido. Det här är information som man inte ska se som en belastning. Det finns en möjlighet att faktiskt må bättre genom att bli mer medveten om hur hjärnan fungerar. Studier visar otroligt nog att vi kan forma om hjärnan.

Det är inte meningen att man ska försöka sig på konststycket att kontrollera sina tankar. För det går inte. Det handlar tvärtom mer om att tankar och känslor inte ska få kontrollera ens liv. 


Det är inte ovanligt att den som drabbats av
utbrändhet blir intresserad av andlighet.
Studier på hjärnan och andliga aktiviteter
som meditation bevisar kopplingen mellan
det fysiska och ickefysiska.

Du kan påverka din hjärna
Hjärnan är plastisk, dvs den går att forma. Det har bevisats i flera studier på meditation. En av de mest kända studierna gjordes på den Buddhistiska munken Mattieu Ricard, även känd som världens lyckligaste man. Han ingick i en studie på universitetet i Wisconsin-Madison i USA. Man studerade hans hjärna medan han mediterade. Ricard visade enormt stor aktivitet i vänster frontallob medan han mediterade över medkänsla. Han skapade sk gammavågor i hjärnan. Det är samma typ av vågor som hänger ihop med medvetenhet, inlärning och minnesfunktionen i hjärnan. Studien säger att Ricards enorma aktivitet i vänster frontallob ger honom en större kapacitet för att uppleva glädje och lycka och en minskad risk för känslor som oro, ilska, stress och hat (läs gärna mer om den här).

20 minuter per dag i 3 veckor ger resultat
Ricard är förstås en Buddhistisk munk och mediterar enormt mycket. Så mycket att det vore direkt omöjligt för en "vanlig människa" att göra samma sak. Men det intressanta är att det inte behövs flera timmar av meditation per dag för att forma om hjärnan. Samma studie som Ricard ingick i visar att testpersoner som mediterat 20 minuter per dag i 3 veckor också ger resultat på hjärnan.

Matthieu Ricard: The habits of happiness

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online