Från utbrändhet till livslust: Meditation

fredag 3 oktober 2008

Meditation

Din dag innebär ett ständigt flöde av information som förmedlas via dina sinnen in i din kropp och sedan genererar medvetna eller omedvetna tankar och känslor. Vi har en konstant ström av data som lagras i vårt medvetna och dessutom många gånger mer information som lagras i vårt omedvetna. Våra sinnen är fullproppade med data som vi inte kan kanalisera då vi lever i ett samhälle som ser helt annorlunda ut än våra förfäders. Vi kan inte längre fysiskt agera, springa ifrån eller slåss mot stressen. Allt detta data och all stress lagras inom oss och blir ett hinder för vår förmåga att uppleva, känna och tänka klart. För mig är meditation ett sätt att stanna upp och "rensa systemet".


Att meditera

Det går egentligen inte att beskriva meditation på ett enda sätt eftersom det är en upplevelse som skiljer sig beroende på vem du frågar. Men högst övergripande kan man beskriva meditation som en uråldrig teknik som människan använt och använder sig av för att lugna ner både kropp och psyke och på så sätt nå stillhet och ro. För mig är meditation ett sätt att stanna upp och rensa kroppen och hjärnan.När jag mediterar får jag en känsla av djup sinnesfrid och ro. Jag ser saker och ting klarare och jag får ofta känslan av att meditationen får mig att färdas till en "plats" där jag kan se mer objektivt på det som händer i mitt liv. De där tankarna som jag hade innan jag mediterade får ett lite annat perspektiv. Det här kanske låter konstigt men jag upplever det som att meditationen får mig att agera lite klokare.

Ordet Meditation kommer från latinets meditare, som betyder att föras mot mitten, mot centrum. Det är den känslan jag upplever när jag mediterar, dvs en känsla av att "centreras", rensa bort allt oväsentligt och bli påmind om de viktiga sakerna i livet.

Meditation leder till en fysisk upplevelse som är precis motsatsen till en stressreaktion:


  • Andningen går ner
  • Pulsen går ner
  • Blodtrycket går ner
  • Förändrat sinnestillstånd - en känsla av frid och ro intar kroppen


Film om meditation:

/Din digitala vän

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online