Från utbrändhet till livslust: Medvetande

söndag 12 oktober 2008

Medvetande

Jag tror att kopplingen mellan medvetande och välbefinnande är stor. Genom att vidga medvetandet kan vi se oss själva och allt som ryms i våra liv i ett större sammanhang. Om jag kan se saker och ting i ett större perspektiv blir det lättare för mig att se åt vilket håll jag ska gå eller vilket beslut jag ska ta. Genom att se saker ur ett större perspektiv blir inte "de små problemen" så stora och det besparar mig en hel del ångest och oro.


Vad är medvetande?
Jag ser medvetandet som en fält eller en ström fyllt av mental, känslomässig och själslig aktivitet. Allt som bor inom oss i form av känslor, tankar, intuition, förståelse, vakenhet, minnen, medvetenhet här och nu, undermedvetna, kunskap etc är medvetandet. Man skulle kunna likna medvetandet vid en rymd.

Mitt medvetande påverkar hur jag lever mitt liv
Om jag har ett medvetande i storleken av en golfboll kommer jag att tänka, känna, förstå och agera i storleken av en golfboll. Jag kommer också att ha en vakenhet som är storleken av en golfboll.


Att se perspektiv
Men om jag kan expandera mitt medvetande kommer jag att tänka, känna, förstå och agera i en större vy. Det är lite som att försöka se gatan utanför genom en liten springa i fönstret och sedan succesivt öppna fönstret lite i taget. Min förståelse och kunskap om vad som försigår nere på gatan blir allt större. Jag kan sätta detaljerna jag först såg genom springan i ett större perspektiv ju mer fönstret öppnas.


Jag tror att vi alla har en enorm medvetanderymd inom oss. Det är hur vi förhåller oss till vårt medvetande som påverkar hur stor del av denna rymd som vi använder oss av.


Att vidga medvetandet
Människor som blir utbrända har förlorat kontakten med sitt inre. Allt "brus" i livet gör att vi mer eller mindre stänger luckan till vårt inre. Hur mycket vi stänger luckan beror på hur stor kontakt vi har med vårt medvetande.Att medvetet stanna upp, reflektera, meditera eller utöva mindfulness är några sätt att öva på vidgandet av medvetandet. Att ställa sig själv frågor och ifrågasätta sitt sätt att tänka om sig själv, sina medmänniskor och allt i livet är att sätta igång en rörelseenergi. Denna rörelseenergi vidgar vårt perspektiv.Hur påverkar dina tankar ditt sätt att uppleva ditt liv?

Föreläsning om medvetande, kreativetet och den mänskliga hjärnan:/Din digitala vän

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online