Från utbrändhet till livslust: Ayurveda för bättre hälsa

måndag 3 december 2012

Ayurveda för bättre hälsa

En viktig komponent för min läkning från utbrändheten för många år sedan var Ayurveda. Sedan jag av en slump läste en artikel i en tidning för 12 år sedan har jag använt Ayurveda som ett verktyg i livet. När jag har känt mig trött, obalanserad eller haft lågt immunförsvar har Ayurvedan varit en ledstång att ta hjälp av.

Lär dig förstå hur tankar, känslor och kropp hänger ihop
Ayurveda är ett medicinskt system (från Indien) med holistisk synsätt, dvs människan är både en fysisk och en ickefysisk varelse. Våra känslor, tankar och upplevelser är en del av hur vi mår i våra kroppar och tvärtom. Men även årstiderna är en förändring som, inte helt ologiskt, påverkar våra kroppar. Yoga är en "gren" av det Ayurvediska medicinska systemet.

Hur kan man använda Ayurveda för att må bättre?
Man kommer långt med att lära sig Ayurvedans grundprinciper och hur de kan appliceras i tillvaron. Hur och vad jag äter, upplever, tänker, gör, agerar på ligger till grunden för mitt allmäntillstånd. Alla människor anses vara unika och det som är bra för mig är inte nödvändigtvis bra för dig. Min upplevelse är att Ayurveda går mer på roten till problemet än problemet självt. 

Att behandla en orsak och inte ett symptom
Enligt Ayurvedan finns det olika sjukdomstillstånd, till skillnad från den västerländska sjukvården där man antingen är frisk eller sjuk. Tanken med Ayurveda är att identifiera en obalans långt innan den nått ett sjukdomstillstånd. Det finns alltid en orsak till en obalans eller ett symptom och denna orsak är det som kommer att göra det möjligt för mig att läka. Man behandlar alltså inte ett magont med en värktablett utan ser över varifrån magontet kommer. Dvs hur ser kost, leverne, tankar, känslor etc ut?

Grunderna i Ayurveda - lästips!
En bok som ger en bra grund för Ayurveda är boken "Ayurveda för kropp och själ" skriven av Eva Sanner och Peter Ljungsberg. Rekommenderar den varmt. Den tål att läsas om och om igen.Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online