Från utbrändhet till livslust: Meditation skapar ett nytt grundläge i hjärnan

torsdag 26 januari 2012

Meditation skapar ett nytt grundläge i hjärnan

I senaste numret av "Modern Psykologi" (en tidning jag fö kan rekommendera) berättar man om forskning som gjorts vid Yale University i USA. En grupp forskare har kommit fram till att meditation skapar ett nytt "grundläge" i hjärnan. Något som är mycket positivt.

Den som mediterar balanserar sig själv bevisar forskning
De som mediterar regelbundet har en minskad aktivitet i den del av hjärnan som normalt sett är i obalans vid bland annat ångest, adhd och alzeimers. Det visade sig vara så hos alla som mediterat mycket, oavsett vilken meditationsmetod man använder sig av.

Meditation balanserar hjärnan och skapar ett nytt grundläge
Det visade sig även att de som mediterar regelbundet hade förmågan att reglera samma områden i hjärnan även då han eller hon bara vilade. Det tyder på att den som mediterar skapar ett nytt "grundläge" i hjärnan. Ett grundläge som är fokuserat på medveten närvaro i nuet och mindre upptaget av fixerade jag-tankar. Många psykiska sjukdomar kännetecknas av en överdriven upptagenhet kring det egna tankarna, något som meditation verkar motverka.

Den som mediterar grubblar mindre och löper mindre risk för psykisk sjukdom?
I samma artikel skriver man även att "hos dem som mediterat mycket - men inte hos nybörjarna - kunde forskarna även se att de delar av hjärnan som reglerar självkontroll och kognitiv kontroll var extra aktiva. Det kan tyda på att den som mediterar mycket är bra på att hålla tillbaka grubblerier kring det egna jaget, en sorts tankemönster som i sin extrema form kopplas till schizofreni".

Hur mediterar man?Relaterade artiklar:

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kanske gillar du

 

blogger templates | Make Money Online